Liên hệ 2019-01-16T12:40:17+00:00

Ở đây bạn có thể liên lạc với chúng tôi!

Bạn muốn biết thêm về cung cấp của chúng tôi? Chúng tôi vui lòng trả lời các câu hỏi của bạn qua địa chỉ email info@studienkolleg-altan.de

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại. Số điện thoại +49 228 – 976 69 011.

Hoặc bạn chỉ cần viết thư cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.

Dù sao chúng tôi hi vọng được gặp bạn trực tiếp !

Các thành viên Studienkolleg & Sprachschule Altan

 
 

Chống SPAM - Truy vấn:

Ở đây bạn sẽ tìm thấy chúng tôi!

Địa chỉ:
Studienkolleg & Sprachschule Altan
Friedensplatz 16
53111 Bonn

Giờ mở cửa: Thứ 2 -Thứ 6 từ 8:00 đến 18:00

Liên hệ:
Điện thoại: +49 228 – 976 69 011
eMail: info@studienkolleg-altan.de