Kì thi đánh giá chất lượng tương đương 2017-12-07T13:46:12+00:00
Feststellungsprüfung für ein Studium in Deutschland - Studienkolleg Altan in Bonn

Feststellungsprüfung

Bài kiểm tra đánh giá – FSP là viết tắt “Thẩm định để xác định sự phù hợp của người nước ngoài xin nhập học tại các trường đại học của Cộng hoà Liên bang Đức”. Studienkolleg của chúng tôi chuẩn bị cho bạn để kiểm tra đánh giá bên ngoài trong NRW.

Sau khi vượt qua kỳ thi này, bạn có đủ điều kiện để nộp đơn tại tất cả các trường đại học , cao đẳng ở Đức.

Yêu cầu về ngôn ngữ

Để tham gia kiểm tra đánh giá, cần phải có kiến ​​thức về tiếng Đức ở trình độ B2 của ” Khung Tham khảo Châu Âu chung cho Ngôn ngữ (GeR)” . Điều này đòi hỏi một chứng chỉ trình độ tiếng Đức được công nhận từ một trong những cơ sở giáo dục sau đây:

  • Giấy chứng nhận Goethe B2
  • telc B2
  • TestDaF – tối thiểu TDN3 trong cả bốn kỹ năng
  • DSH-1 của một trường đại học có đăng ký hợp lệ tại HRK
  • DSD-1

Một trong những chứng chỉ nói trên cũng là một điều kiện để tham gia Studienkolleg của chúng tôi.

Các khoá học (M, T, W)

Kì thi đánh giá diễn ra ở chính quyền bang NRW hai lần/năm. Ba trong số bốn môn học sẽ được kiểm tra viết . Một môn kiểm tra miệng. Tùy theo khối học bạn đã chọn (Khối – M ,-T ,- W,) bạn có các môn thi khác nhau. Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho bạn một cách tối nhất cho FSP, để bạn có thể vượt qua thành công và học tập tại Đức.

Khóa học siêu tốc

Chúng tôi giúp bạn đăng ký FSP và ôn luyện những kiến thức .Bạn chỉ được phép thi lại FSP duy nhất một lần .Chính vì thế chúng tôi tạo ra khoá học siêu tốc này , giúp bạn ôn luyện một cách đầy đủ và nhanh nhất các kiến thức cho kì thi FSP . Khóa học siêu tốc này lí tưởng cho các sinh viên có thành tích cao và muốn trực tiếp nộp hồ sơ vào kì tiếp theo của các trường đại học.