Cách nộp hồ sơ ! 2019-08-16T09:41:34+00:00
Bewerbung - Deutsch lernen für ein Studium in Deutschland - Studienkolleg Altan, Bonn

Hồ sơ xin học tại Studienkolleg & Sprachschule Dr. Altan

Làm thế nào để nộp hồ sơ đăng kí học thành công:

  • Bạn có thể tải mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân bên cạnh và điền theo mẫu

  • Bạn có thể sử dụng biểu mẫu để tải lên các tệp của bạn và gửi cho chúng tôi đơn đăng ký của bạn.

  • Chúng tôi cần bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ B2 tiếng Đức để kiểm tra. Gửi nó cho chúng tôi thông qua biểu mẫu, qua e-mail hoặc qua đường bưu điện.

  • Chúng tôi xác nhận chứng chỉ của bạn trong vòng 24 giờ và liên hệ lại với bạn!

Tài liệu để tải xuống

 
 

Chống SPAM - Truy vấn: