Grundkurs Deutsch - Studienkolleg Altan, Bonn

Các khóa học tiếng Đức

Khóa học tiếng Đức tại Studienkolleg & Sprachschule Altan dạy tiếng Đức trong một môi trường học tập dễ chịu và yên tĩnh. Bao gồm các khóa học tiếng Đức chuyên sâu từ trình độ ngoại ngữ A1 đến C1. Việc tham gia vào các khóa học tiếng Đức là không giới hạn. Có nghĩa là bạn không cần bất kỳ bằng cấp nào khi tham gia khoá học tiếng.

Bạn có muốn hoàn tất khóa học ngôn ngữ với chúng tôi trước khi bạn đến thăm Studienkolleg? Chúng tôi rất vui khi tư vấn cho bạn về sự kết hợp của ngôn ngữ và khoá dự bị. Để vào học khoá đại học dự bị của chúng tôi, bạn cần ít nhất là trình độ tiếng Đức của B2.

Các khoá học , thời gian kéo dài và giá cả

Khóa học Kéo dài Giờ/tuần tổng số Giá tiền
A1 8 tuần 20 giờ 160 giờ 1290 €
A2 8 tuần 20 giờ 160 giờ 1490 €
B1 8 tuần 20 giờ 160 giờ 2130 €
B2 10 tuần 20 giờ 200 giờ 2130 €
C1 8 tuần 20 giờ 160 giờ 2130€

Các khóa học tiếp theo

B2: 05.11.2018 – 11.01.2019
A2: 08.10.2018 – 30.11.2018
B1: 03.12.2018 – 08.02.2019
B2: 11.02.2019
 
Đăng kí ngay! Vẫn còn chỗ trống !

Thông tin: Trong khóa học A2 chúng tôi ôn lại các tài liệu quan trọng từ khóa học A1, để tất cả người tham gia ở cùng cấp độ .

Hiện tại chỉ có thể đăng kí qua email, điện thoại hoặc tại trường.

Bạn muốn biết nhiều hơn? Chúng tôi rất vui được trả lời câu hỏi của bạn về các khóa học, dịch vụ và giá cả của các khoá học !

Tại đây bạn có thể liên hệ với chúng tôi.